En un futur pròxim també organitzarem excursions als deserts de Tunis, Líbia i Mauritània. Servià Desert i la agéncia de viatjes Destins del mon, esperen poder compartir algun d'aquests somnis amb vosaltres.

Info@serviadesert.com

TEL. 637 89 41 41

www.destinsdelmon.com

susana@destinsdelmon.com

TEL. 972 75 54 26

GC1347

 

SERVIÀ DESERT